Evolution tiết lộ mức tăng trưởng 45% trong Quý 3

Nhà cung cấp trò chơi trực tuyến Evolution Gaming đã công bố báo cáo doanh thu cho quý 3 năm 2022, trong đó tiết lộ doanh thu hoạt động trong giai đoạn này đã tăng 37,1% từ 276 triệu euro lên 378,5 triệu euro trong quý 3 năm 2021.

Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) tăng 35,3% lên 261,0 triệu euro, mang lại cho công ty tỷ suất lợi nhuận 69,0%, dẫn đến lợi nhuận 221,3 triệu euro. Cùng kỳ năm 2021, EBITDA là 192,9 triệu euro, tỷ suất lợi nhuận là 69,9% và lợi nhuận là 157,4 triệu euro.

Các số liệu mới nhất có nghĩa là doanh thu từ đầu năm đến nay đã tăng 36,5% lên 1.049,3 triệu euro so với 768,5 triệu euro trong năm trước.

Nói về dữ liệu của báo cáo, Giám đốc điều hành Martin Carlesund cho biết:

Chúng tôi đã đạt mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong quý 3 năm 2022. Tổng doanh thu lên tới 378,5 triệu EUR, tăng 37,1% so với năm ngoái. EBITDA lên tới 261,0 triệu EUR, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận 69,0%. Trong khoảng thời gian 9 tháng, biên EBITDA là 69,5%.

Carlesund ghi nhận sự phổ các trò chơi sòng bạc trực tiếp của công ty ngày càng phổ biến:

“Các báo cáo về lĩnh vực casino trực tiếp đã báo cáo mức tăng trưởng nhanh chóng liên tục trong quý là 45%. Chúng tôi tiếp tục nhận thấy nhu cầu toàn cầu rất mạnh đối với các sản phẩm mới cũng như hiện có của chúng tôi và chúng tôi đang tăng thị phần cũng như khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh. Việc triển khai bộ sản phẩm đáp ứng đầy đủ cho tất cả các thị trường được quản lý vẫn tiếp tục.”

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng sự phát triển của Evolution bị chậm so với kế hoạch.

Tổng doanh thu RNG tăng 11% so với năm ngoái, bao gồm cả doanh nghiệp Nolimit City được mua lại, so với mức tăng trưởng con số ước tính hàng năm là 2%. Điều này vẫn chưa thỏa đáng. Chúng tôi đã phân phối quá ít trò chơi game slot trong thời gian qua, tuy nhiên chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chúng tôi tiếp tục nhận thấy tiềm năng to lớn trong PMNM và hiện đang tập trung vào việc tăng tốc triển khai. Trên con đường tăng trưởng hai con số, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến hiệu suất hàng quý biến động, như đã nói trước đó, sự phát triển sẽ không theo một đường thẳng.”

Tin tức mới nhất: